Prosektorium

Troska o ciało osoby zmarłej wynikać powinna nie tylko z etyki zawodowej zakładu pogrzebowego, ale przede wszystkim z humanizmu, które szanuje drugą osobę tak za życia, jak i po śmierci.

Dla Zakładu Pogrzebowego Kocel jednym ze sposobów wyrażenia tej troski i szacunku jest posiadanie własnego nowoczesnego prosektorium w Świętochłowicach. W obiekcie tym znajdują się także przestronne pomieszczenia chłodnicze, które pozwalają na przechowywanie ciał Zmarłych do dnia pochówku – bez generowania dodatkowych kosztów.

Pomieszczenia chłodnicze na 30 ciał – bardzo nowoczesny kompleks.

Wyposażenie prosektorium firmy Kocel jest nowoczesne i pozwala na wykonywania wszystkich zabiegów związanych z tanatokosmetyką czy wizażem pośmiertnym. Zabiegi te wykonywane są przez personel, posiadający odpowiednie umiejętności oraz poświadczające je certyfikaty.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tej oferty
to zapraszamy do kontaktu.

Kocel Firma Pogrzebowa Chorzów