Poradnik pogrzebowy

Stając w obliczu odejścia Bliskiej Osoby na zawsze doświadczamy nie tylko ogromnego smutku i bólu, ale też niejednokrotnie wielkiego zagubienia. To sprawia, że podjęcie działań, które są konieczne w takich chwilach, staje się często niemal niemożliwe. W takiej sytuacji pomocny może być krótki poradnik, będący swoistym kompendium wiedzy na temat procedur niezbędnych do podjęcia w tych pierwszych godzinach żałoby. zazwyczaj bardzo bolesne i zaskakujące tak bardzo, że niekiedy trudno zdobyć się na racjonalne myślenie i działanie. W takich chwilach pomocna jest znajomość procedur, które należy wykonać. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.

Jeśli zgon nastąpił w domu:

Konieczne jest w pierwszej kolejności wezwanie lekarza, który sprawował opiekę nad pacjentem w czasie ostatnich 30 dni przed śmiercią. Z reguły jest to lekarz POZ czyli tzw. lekarz rodzinny. Poza godzinami pracy ośrodka zdrowia – wzywamy lekarza Pogotowia Ratunkowego. Wezwanie następuje przy użyciu ogólnopolskich numerów: 999 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Lekarz stwierdza zgon i wypisuje KARTĘ ZGONU. Po jej otrzymaniu – i na jej podstawie – należy powiadomić wybrany zakład pogrzebowy w celu zlecenia eksportacji Osoby Zmarłej do chłodni. Jeśli Państwo zdecydują się na wybór firmy Kocel – prosimy zatelefonować pod jeden z numerów telefonów: stacjonarny – (32) 241-21-83 lub komórkowy 601 447 504.

Karta zgonu konieczna będzie także, aby z Urzędu Stanu Cywilnego można było uzyskać AKT ZGONU.
Należy pamiętać, że właściwym USC do zgłoszenia zgonu, jest USC miejsca, w którym nastąpił zgon.

W celu dopełnienia formalności w USC konieczne są takie dokumenty, jak:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby odpowiadającej za organizowanie spraw pogrzebowych

Po otrzymaniu z USC Aktu Zgonu można udać się do zakładu pogrzebowego, aby tam ustalić dalsze szczegóły organizacji uroczystości żałobnych.

Jeśli zgon miał miejsce w szpitalu lub hospicjum:

Karta zgonu w przypadku śmierci w szpitalu lub hospicjum najczęściej jest do odbioru w dziale statystyki danego szpitala. Za jej wystawienie odpowiedzialny jest lekarz pracujący w szpitalu.

Z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej oraz osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie pogrzebu trzeba się udać do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania Aktu Zgonu.

Po otrzymaniu tego dokumentu udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego, aby ustalić szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej.

Jeśli zdecydują się Państwo na powierzenie naszemu Zakładowi Pogrzebowemu przygotowania i realizacji uroczystości żałobnych – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Nasze numery to – stacjonarny (32) 241-21-83 lub komórkowy 601 447 504. Po ustaleniu terminu zaprosimy przedstawicieli Rodziny Zmarłego do jednego z naszych biur – w Chorzowie bądź w Świętochłowicach.

Jeśli zgon nastąpił z nieustalonych przyczyn i/lub w nieustalonych okolicznościach:

Najpierw należy wezwać Pogotowie i Policję. Przybyły lekarz dokonuje oględzin i stwierdza zgon. Policja natomiast zawiadamia Prokuraturę, na wniosek której zakład pogrzebowy, który obsługuje przewozy prokuratorskie, zleca transport ciała Zmarłego do zakładu medyny sądowej lub innej tego typu instytucji w celu przeprowadzenia sekcji.

Po wykonaniu sekcji zwłok osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu udaje się do Prokuratury w celu uzyskania zezwolenia na wydanie ciała zmarłego. Jeśli zapadła decyzja o odstąpieniu od sekcji zwłok – należy uzyskać dokument, który potwierdza ten fakt.

Po uzyskaniu karty zgonu, którą wydaje Zakład Medycyny Sądowej lub inna tego typu instytucja, trzeba się udać do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, w celu uzyskania Aktu Zgonu. Dokumenty, które należy przedstawić, to: Karta Zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz dowód osobisty osoby, która odpowiada za zorganizowanie spraw pogrzebowych,

Posiadając akt zgonu oraz wymienione dokumenty należy udać się do zakładu pogrzebowego, aby ustalić szczegóły pogrzebu. Jeśli wybiorą Państwo Zakład Pogrzebowy Kocel – prosimy o kontakt telefoniczny. Nasze numery telefonów to: stacjonarny (32) 241-21-83 lub komórkowy 601 447 504. Po ustaleniu dokładnego dnia i godziny przedstawiciele Rodziny Zmarłego zostaną zaproszeni do jednego z naszych biur – w Chorzowie bądź w Świętochłowicach.

Jeśli potrzebujesz więcej porad na temat organizacji pogrzebu to zapraszamy do kontaktu.