Ceremonie wyznaniowe i świeckie

Godne ostatnie pożegnanie należy się każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznawanego przez niego światopoglądu czy religii. W celu umożliwienia takiego właśnie pożegnania Zakład Pogrzebowy Kocel w Chorzowie oraz Świętochłowicach podejmuje się przygotowania i realizacji zarówno ceremonii żałobnych wyznaniowych, jak i świeckich.

Doświadczenie pracowników firmy Kocel oraz ich wiedza to najlepsza gwarancja, że zarówno uroczystości pogrzebowe o charakterze religijnym, jak i bezwyznaniowym zostaną przygotowane z najwyższą dbałością o najmniejszy nawet detal.

Pogrzeb wyznaniowy przebiega według ceremoniałów, określonych przez księgi liturgiczne danej religii. Personel Zakładu Pogrzebowego Kocel zna te przepisy w sposób drobiazgowy i czuwa, aby kolejne etapy uroczystości pochówku wyznaniowego przebiegały w sposób harmonijny i bez zakłóceń.

Pogrzeb świecki jest natomiast okazją do ostatniego godnego pożegnania się z ukochaną osobą bez odwoływania się do religii. Podczas pogrzebu świeckiego przywoływane są wspomnienia o życiu zmarłych poprzez mowę pogrzebową, muzykę, poezję, ciszę i refleksje. Uroczystościom ceremonii pogrzebowych świeckich najczęściej przewodniczy Mistrz Ceremonii, który – po uzgodnieniu z rodziną Osoby Zmarłej – może wygłosić także mowę pożegnalną oraz podziękowanie dla uczestników pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Kocel jest do Państwa pełnej dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań, aby przygotować i zrealizować jak najpiękniejsze ceremonie pogrzebowe, niezależnie od ich rodzaju czy formy.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tej oferty
to zapraszamy do kontaktu.